ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แรม 7 ค่ำ เดือน 11
 • 1

  ราชา : บุษย

  06:15 - 09:32
  จักขุมายา 4กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  09:32 - 06:15 (6/11/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1