ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แรม 8 ค่ำ เดือน 11
วันพระวันลอยดิถีเรียงหมอน
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  06:16 - 11:42
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  11:42 - 06:15 (7/11/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0