ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แรม 9 ค่ำ เดือน 11
ดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  06:16 - 14:08
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  14:08 - 06:16 (8/11/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2