ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แรม 11 ค่ำ เดือน 11
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  06:17 - 19:03
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  19:03 - 06:16 (10/11/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี 0