ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  00:52 - 06:17
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  06:18 - 01:57 (14/11/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2