ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12
วันลอย
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  01:57 - 06:18
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  06:19 - 02:30 (15/11/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -2