ฤกษ์ วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12
วันอธิบดีดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  02:30 - 06:18
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  06:19 - 02:36 (16/11/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2