ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12
วันอุบาทว์วันโลกาวินาศอาทิตย์ย้ายราศี
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  02:14 - 06:19
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  06:20 - 01:33 (18/11/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2