ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12
วันธงชัยวันจมดิถี ทักทินไฟ
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  01:33 - 06:20
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:21 - 00:29 (19/11/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี 1