ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12
ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  00:29 - 06:20
  จักขุมายา 1กนกนารี -1

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:21 - 23:11
  จักขุมายา 4กนกนารี 0

 • 3

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  23:11 - 06:21 (20/11/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1