ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
วันพระ
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:22 - 21:45
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  21:45 - 06:21 (21/11/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0