ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12
วันฟู
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:23 - 17:01
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  17:01 - 06:23 (24/11/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี 0ฤกษ์มหาศูนย์