ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12
วันธงชัยวันจมดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:24 - 14:21
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  14:21 - 06:24 (26/11/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2