ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12
วันอวมานโอนดิถี มหาสิทธิโชค
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  06:25 - 13:27
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  13:27 - 06:24 (27/11/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1