ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
วันลอยกระทงวันพระ
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  06:25 - 12:53
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  12:53 - 06:25 (28/11/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1