ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แรม 1 ค่ำ เดือน 12
วันลอยดิถี ทรธึก
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:26 - 12:45
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  12:45 - 06:25 (29/11/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2