ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8
วันอุบาทว์ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทวี : สวาดิ

  06:01 - 19:18
  จักขุมายา 0กนกนารี 0ฤกษ์มหาศูนย์

 • 2

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  19:18 - 06:00 (16/7/2567)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2ฤกษ์มหาศูนย์