ฤกษ์ลงเสาเอง 2566

วันพุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 06:44 - 17:17

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันธงชัยดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 06:46 - 06:45 (12/1/2566)

แรม 5 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัย

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 10:13 - 06:47 (21/1/2566)

แรม 14 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 3กนกนารี -2
ดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 06:47 - 23:07

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 23:40 - 06:46 (31/1/2566)

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 3กนกนารี 1

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 06:45 - 19:20

แรม 5 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 3กนกนารี 0
วันลอย

วันพฤหัส ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 18:16 - 06:41 (17/2/2566)

แรม 11 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 15:24 - 06:40 (19/2/2566)

แรม 13 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 1กนกนารี -1

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 06:38 - 06:52

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี -2
ดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 07:21 - 06:36 (28/2/2566)

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันฟู

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 21:13 - 06:32 (7/3/2566)

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันฟู

วันพฤหัส ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 06:31 - 02:55 (10/3/2566)

แรม 3 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันโลกาวินาศ

วันพฤหัส ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 06:27 - 01:00 (17/3/2566)

แรม 10 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 23:34 - 06:24 (18/3/2566)

แรม 11 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี 1
ดิถี สิทธิโชค

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 06:25 - 21:58

แรม 12 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันลอย

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 06:21 - 14:39

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี -2
ดิถี สิทธิโชค

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 06:15 - 06:13 (4/4/2566)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 08:47 - 06:12 (6/4/2566)

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันธงชัย

วันพุธ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 10:23 - 06:07 (13/4/2566)

แรม 7 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันธงชัย

วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 22:41 - 06:01 (23/4/2566)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันธงชัย

วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 11:41 - 05:58 (1/5/2566)

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันจมดิถี สิทธิโชค

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 05:59 - 14:02

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถี มหาสิทธิโชค

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 05:58 - 17:50

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันอธิบดีสงฆ์ 14

วันพฤหัส ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 15:47 - 05:54 (12/5/2566)

แรม 7 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 2กนกนารี 1
ดิถี มหาสิทธิโชค

วันพฤหัส ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 06:36 - 05:52 (19/5/2566)

แรม 14 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 05:52 - 21:17

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี 0

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 14:29 - 05:52 (15/6/2566)

แรม 11 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอธิบดี

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 14:02 - 05:52 (17/6/2566)

แรม 13 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 06:46 - 05:54 (27/6/2566)

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี 1

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 10:27 - 05:56 (4/7/2566)

แรม 1 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี 0

วันพฤหัส ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 05:58 - 06:32

แรม 4 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 2กนกนารี 1
ดิถี อำมฤคโชคดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 06:00 - 21:54

แรม 10 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอธิบดีดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 21:49 - 05:59 (14/7/2566)

แรม 11 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี -2

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 06:00 - 22:14

แรม 12 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันลอย

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 09:16 - 06:01 (22/7/2566)

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันโลกาวินาศวันลอย

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 06:02 - 11:45

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันธงชัยดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 06:03 - 16:03

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอน

วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 18:27 - 06:04 (31/7/2566)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันฟูดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 06:05 - 17:25

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี 0
สงฆ์ 14

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 06:05 - 14:41

แรม 1 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -1กนกนารี 0
วันอธิบดี

วันพฤหัส ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 06:06 - 05:55 (11/8/2566)

แรม 9 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี -2
ดิถี สิทธิโชค

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 21:21 - 06:07 (20/8/2566)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันธงชัยวันลอย

วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 06:08 - 01:31 (28/8/2566)

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี 0
ดิถี สิทธิโชค

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 00:15 - 06:07

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันฟูดิถี มหาสิทธิโชค

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 13:23 - 06:08 (7/9/2566)

แรม 6 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันอธิบดีวันจม

วันพฤหัส ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 06:09 - 13:32

แรม 7 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -2กนกนารี -2
ดิถี มหาสิทธิโชค

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 23:40 - 06:08 (14/9/2566)

แรม 13 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันอธิบดีวันจม

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 04:37 - 06:08

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 3กนกนารี 0
วันโลกาวินาศดิถี อำมฤคโชค

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 06:09 - 06:08 (17/9/2566)

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันธงชัย

วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 06:09 - 06:44

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันลอย

วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 22:20 - 06:08 (2/10/2566)

แรม 2 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันลอย

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 06:09 - 21:35

แรม 3 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 1กนกนารี -2
ดิถี อำมฤคโชค

วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 06:09 - 21:11

แรม 5 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันอธิบดี

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 06:54 - 06:09 (12/10/2566)

แรม 12 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันอธิบดี

วันพฤหัส ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 06:10 - 09:22

แรม 13 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันจม

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 11:49 - 06:09 (14/10/2566)

แรม 14 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 3กนกนารี 0
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 18:20 - 06:10 (21/10/2566)

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันจม

วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 16:24 - 06:11 (23/10/2566)

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 4กนกนารี 0
ดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 06:12 - 15:02

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันลอย

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 05:02 - 06:13

แรม 1 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันลอย

วันพฤหัส ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 19:03 - 06:16 (10/11/2566)

แรม 11 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 0กนกนารี 0

วันพฤหัส ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 02:14 - 06:19

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 06:21 - 23:11

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 4กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 14:21 - 06:24 (26/11/2566)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันธงชัยวันจมดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 12:53 - 06:25 (28/11/2566)

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 3กนกนารี 1

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 21:19 - 06:29 (5/12/2566)

แรม 7 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 3กนกนารี 1

วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 08:33 - 06:35 (17/12/2566)

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันธงชัยดิถี สิทธิโชค

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 06:40 - 20:32

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอน