ฤกษ์ออกรถ 2564

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 06:44 - 06:46

แรม 13 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา -2กนกนารี 0
วันจม

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 06:47 - 05:47 (13/1/2564)

แรม 14 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันโลกาวินาศดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 05:47 - 06:46

แรม 14 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 2กนกนารี -1
วันโลกาวินาศดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 02:26 - 06:46

แรม 2 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 4กนกนารี -1

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 06:47 - 01:53 (1/2/2564)

แรม 3 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันอธิบดีวันฟู

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 01:53 - 06:46

แรม 3 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันอธิบดีวันฟู

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 06:45 - 13:46

แรม 12 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันโลกาวินาศวันจม

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 13:46 - 06:44 (10/2/2564)

แรม 12 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 2กนกนารี -1
วันโลกาวินาศวันจม

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 06:45 - 13:01

แรม 13 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันอุบาทว์

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 20:05 - 06:40 (18/2/2564)

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอุบาทว์วันจม

วันพฤหัส ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 06:41 - 22:34

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันธงชัยดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 22:34 - 06:40 (19/2/2564)

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันธงชัยดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 06:36 - 08:57

แรม 3 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 4กนกนารี 1
วันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 22:53 - 06:31 (8/3/2564)

แรม 9 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันอธิบดี

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 06:32 - 21:45

แรม 10 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี 0
วันฟูดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 21:45 - 06:30 (9/3/2564)

แรม 10 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -1กนกนารี 0
วันฟูดิถีเรียงหมอน

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 06:31 - 20:54

แรม 11 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 2กนกนารี -1
วันโลกาวินาศ

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 03:19 - 06:25

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 4กนกนารี 1
วันโลกาวินาศวันฟู

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 06:26 - 05:45 (18/3/2564)

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอุบาทว์ดิถี มหาสิทธิโชค

วันพฤหัส ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 05:45 - 06:24

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอุบาทว์ดิถี มหาสิทธิโชค

วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:06 - 06:18 (27/3/2564)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 1กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 06:19 - 17:44

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 4กนกนารี -1
สงฆ์ 14

วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:44 - 06:17 (28/3/2564)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา -2กนกนารี -2
สงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 06:18 - 16:59

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันอธิบดีวันลอย

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 06:58 - 05:45 (5/4/2564)

แรม 7 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันอธิบดีวันลอย

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 05:45 - 06:12

แรม 7 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันอธิบดีวันลอย

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 06:13 - 04:49 (6/4/2564)

แรม 8 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา -1กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 01:55 - 06:01

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -2กนกนารี 1

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 06:02 - 01:39 (24/4/2564)

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันฟู

วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 01:39 - 06:01

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันฟู

วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 06:02 - 00:58 (25/4/2564)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันอุบาทว์ดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 15:04 - 05:57 (2/5/2564)

แรม 5 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันอุบาทว์ดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 05:58 - 12:55

แรม 7 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -1กนกนารี 0
วันอธิบดี

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 17:48 - 05:54 (11/5/2564)

แรม 14 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอธิบดีดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 05:54 - 22:39

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

วันพฤหัส ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 09:42 - 05:52 (21/5/2564)

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันลอยดิถี สิทธิโชค

วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 05:53 - 09:34

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี 0
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 09:34 - 05:51 (22/5/2564)

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 2กนกนารี -2
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 05:52 - 08:59

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันอุบาทว์วันฟู

วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 05:52 - 21:56

แรม 3 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันอุบาทว์วันฟู

วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 21:56 - 05:51 (30/5/2564)

แรม 3 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอุบาทว์วันฟู

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 01:04 - 05:51

แรม 11 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันธงชัยดิถี สิทธิโชค

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 05:52 - 03:23 (8/6/2564)

แรม 12 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอธิบดีวันจมดิถี มหาสิทธิโชค

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 03:23 - 05:51

แรม 12 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันอธิบดีวันจมดิถี มหาสิทธิโชค

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 05:52 - 05:51 (9/6/2564)

แรม 13 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -2กนกนารี -2
ดิถี มหาสิทธิโชค

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 17:29 - 05:52 (17/6/2564)

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 07:21 - 05:54 (26/6/2564)

แรม 1 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันลอยดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 05:55 - 06:01

แรม 2 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันอุบาทว์

วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 06:01 - 04:55 (27/6/2564)

แรม 2 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอุบาทว์

วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 08:28 - 05:57 (5/7/2564)

แรม 10 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันธงชัยวันฟูดิถีเรียงหมอน

วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 05:58 - 13:03

แรม 12 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันจม

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 01:12 - 05:59

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันจม

วันพฤหัส ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 15:27 - 06:02 (23/7/2564)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 0กนกนารี -2
ดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 06:03 - 14:04

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันลอยสงฆ์ 14

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 14:04 - 06:02 (24/7/2564)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 4กนกนารี 1
วันลอยสงฆ์ 14

วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 06:03 - 12:53

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอุบาทว์ดิถี มหาสิทธิโชค

วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:05 - 17:56

แรม 8 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันธงชัยวันฟูดิถี อำมฤคโชคดิถีเรียงหมอน

วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 17:56 - 06:04 (2/8/2564)

แรม 8 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันธงชัยวันฟูดิถี อำมฤคโชคดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:05 - 20:19

แรม 9 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันอธิบดี

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 08:53 - 06:06 (11/8/2564)

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -1กนกนารี -2

วันพฤหัส ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:07 - 08:43

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -1กนกนารี 0
ดิถี อำมฤคโชค

วันพฤหัส ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:08 - 22:10

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 0กนกนารี -2

วันพฤหัส ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 22:10 - 06:07 (20/8/2564)

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 1กนกนารี 0

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:08 - 20:54

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 4กนกนารี 1

วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:08 - 01:10 (29/8/2564)

แรม 5 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันอุบาทว์วันลอยดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 01:10 - 06:07

แรม 5 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันอุบาทว์วันลอยดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:08 - 03:31 (30/8/2564)

แรม 6 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันธงชัย

วันพุธ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 06:09 - 16:36

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันโลกาวินาศดิถี อำมฤคโชค

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 06:09 - 06:13

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันจมดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 06:13 - 04:58 (17/9/2564)

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันจมดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 06:09 - 08:26

แรม 4 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันอุบาทว์ดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 08:26 - 06:08 (26/9/2564)

แรม 4 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันอุบาทว์ดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 06:09 - 00:35 (5/10/2564)

แรม 13 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันอธิบดี

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:49 - 06:09 (13/10/2564)

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 1กนกนารี -1

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 06:10 - 14:17

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันฟูดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:17 - 06:09 (14/10/2564)

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันโลกาวินาศวันฟูดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:50 - 06:11 (22/10/2564)

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 3กนกนารี 1

วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 06:12 - 15:45

แรม 1 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันจมดิถี อำมฤคโชค

วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:45 - 06:11 (23/10/2564)

แรม 1 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันจมดิถี อำมฤคโชค

วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 06:12 - 18:02

แรม 2 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันอุบาทว์

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 06:17 - 22:28

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันลอย

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 22:28 - 06:16 (10/11/2564)

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 2กนกนารี -1
วันลอย

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 06:17 - 21:04

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันโลกาวินาศ

วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 06:21 - 23:05

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันฟูสงฆ์ 14

วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 23:05 - 06:20 (19/11/2564)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันฟูสงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 06:26 - 16:03

แรม 9 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันธงชัย

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 16:03 - 06:26 (29/11/2564)

แรม 9 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันธงชัย

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 06:31 - 06:34

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 1กนกนารี -1

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 06:34 - 05:08 (8/12/2564)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 2กนกนารี -1

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 06:35 - 06:24 (16/12/2564)

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันโลกาวินาศ

วันพฤหัส ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 06:24 - 06:35

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 06:36 - 08:28

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันฟูดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 23:01 - 06:39 (25/12/2564)

แรม 5 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันฟู

วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564 06:41 - 23:56

แรม 7 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันธงชัยวันจม