ฤกษ์ออกรถ 2565

วันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 13:42 - 06:46 (13/1/2565)

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันโลกาวินาศดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 06:47 - 15:43

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันลอย

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 06:38 - 06:47

แรม 3 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันลอย

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 06:48 - 06:47 (22/1/2565)

แรม 4 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 1กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 06:48 - 07:27

แรม 5 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันอุบาทว์วันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 07:27 - 06:47 (23/1/2565)

แรม 5 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันอุบาทว์วันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 06:48 - 07:48

แรม 6 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันธงชัย

วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 06:47 - 22:50

แรม 13 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัย

วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 22:50 - 06:46 (31/1/2565)

แรม 13 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันธงชัย

วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 06:47 - 21:21

แรม 14 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา -1กนกนารี 0
วันอธิบดีวันจมดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 06:41 - 15:33

แรม 3 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันอุบาทว์

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 06:37 - 06:58

แรม 11 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัยวันฟูดิถี สิทธิโชค

วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 06:58 - 05:26 (28/2/2565)

แรม 11 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันธงชัยวันฟูดิถี สิทธิโชค

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 06:32 - 06:19 (9/3/2565)

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี -2

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:37 - 06:25 (17/3/2565)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันโลกาวินาศวันจมสงฆ์ 14

วันพฤหัส ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 06:26 - 22:45

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี 1

วันพฤหัส ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:45 - 06:24 (18/3/2565)

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -1กนกนารี 0

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 06:25 - 23:17

แรม 1 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 2กนกนารี -2
ดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 06:19 - 13:34

แรม 10 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันธงชัยดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 06:14 - 11:53

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอธิบดีดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 11:53 - 06:12 (5/4/2565)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันอธิบดีดิถี อำมฤคโชค

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 06:13 - 13:40

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันฟู

วันพุธ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565 05:08 - 06:07

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันฟู

วันพุธ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565 06:08 - 06:06 (14/4/2565)

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันโลกาวินาศ

วันเสาร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2565 06:07 - 06:54

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี -2
สงฆ์ 14

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:55 - 13:50

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัย

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 13:50 - 05:54 (12/5/2565)

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันธงชัย

วันพฤหัส ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:55 - 14:35

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -1กนกนารี 0
วันโลกาวินาศ

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:53 - 07:27

แรม 5 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันฟู

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 07:27 - 05:51 (21/5/2565)

แรม 5 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 4กนกนารี 1
วันฟู

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 01:43 - 05:51

แรม 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันฟู

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:52 - 02:51 (29/5/2565)

แรม 13 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 2กนกนารี -2

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 02:51 - 05:51

แรม 13 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี -2

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:52 - 04:25 (30/5/2565)

แรม 14 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันจมดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:59 - 05:51 (7/6/2565)

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันจมดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 05:53 - 15:37

แรม 2 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันลอย

วันพฤหัส ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:37 - 05:52 (17/6/2565)

แรม 2 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันโลกาวินาศวันลอย

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09:22 - 05:54 (25/6/2565)

แรม 10 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -1กนกนารี 1
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 05:55 - 10:21

แรม 11 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันฟู

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 10:21 - 05:54 (26/6/2565)

แรม 11 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันฟู

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 01:18 - 05:59

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันอุบาทว์วันจมดิถี สิทธิโชคสงฆ์ 14

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 06:00 - 23:42

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันธงชัย

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 23:42 - 05:59 (14/7/2565)

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันธงชัย

วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 10:48 - 06:04 (1/8/2565)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 0กนกนารี 0

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:05 - 13:32

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันอุบาทว์

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 09:28 - 06:05 (10/8/2565)

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันอุบาทว์

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:06 - 07:52

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันธงชัยวันจมดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 07:52 - 06:06 (11/8/2565)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันธงชัยวันจมดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:07 - 06:17

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันโลกาวินาศสงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:08 - 19:51

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันลอย

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 19:51 - 06:07 (29/8/2565)

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันลอย

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:08 - 21:02

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 4กนกนารี 1
ดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 17:35 - 06:08 (6/9/2565)

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 06:09 - 16:01

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันอุบาทว์วันฟู

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 16:01 - 06:08 (7/9/2565)

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี -1
วันอุบาทว์วันฟู

วันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 06:09 - 14:29

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันธงชัย

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 06:09 - 10:05

แรม 6 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 0กนกนารี -2

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 01:31 - 06:08

แรม 13 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 1กนกนารี 0

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 06:09 - 03:15 (25/9/2565)

แรม 14 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 4กนกนารี -1
ดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 01:41 - 06:08

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 2กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 06:09 - 22:39

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 2กนกนารี -1
วันอุบาทว์ดิถี อำมฤคโชค

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 06:10 - 16:30

แรม 2 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันธงชัยวันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 16:30 - 06:09 (13/10/2565)

แรม 2 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันธงชัยวันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันพฤหัส ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 06:10 - 17:32

แรม 3 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันโลกาวินาศ

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 08:49 - 06:11 (22/10/2565)

แรม 11 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันจมดิถี สิทธิโชค

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 06:12 - 12:08

แรม 13 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 1กนกนารี 0

วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 09:50 - 06:13 (31/10/2565)

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 2กนกนารี 0

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 06:14 - 08:24

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา -2กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 08:24 - 06:13 (1/11/2565)

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา -1กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 23:46 - 06:16 (8/11/2565)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 1กนกนารี -2
สงฆ์ 14

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 06:17 - 01:04 (10/11/2565)

แรม 1 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันธงชัย

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 06:21 - 19:36

แรม 11 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันจม

วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 18:02 - 06:24 (27/11/2565)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -1กนกนารี 1

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 06:26 - 14:58

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -1กนกนารี 0
ดิถี สิทธิโชค

วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 06:30 - 07:50

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 4กนกนารี 1
วันอุบาทว์ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 07:50 - 06:30 (7/12/2565)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันอุบาทว์ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 06:31 - 08:37

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันธงชัยสงฆ์ 14

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 23:28 - 06:34 (15/12/2565)

แรม 6 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัย

วันพฤหัส ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 06:35 - 01:27 (16/12/2565)

แรม 7 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันโลกาวินาศดิถี มหาสิทธิโชค

วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 01:27 - 06:35

แรม 7 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -1กนกนารี 0
วันโลกาวินาศดิถี มหาสิทธิโชค

วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 02:07 - 06:39

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 3กนกนารี -2
ดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 06:40 - 23:05

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 3กนกนารี 1