ฤกษ์ออกรถ 2566

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 06:42 - 06:45

แรม 4 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันอุบาทว์ดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 06:46 - 06:45 (12/1/2566)

แรม 5 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัย

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 10:13 - 06:47 (21/1/2566)

แรม 14 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 3กนกนารี -2
ดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 06:47 - 23:07

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 23:07 - 06:46 (30/1/2566)

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 06:47 - 23:40

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 2กนกนารี -2

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 13:56 - 06:44 (8/2/2566)

แรม 2 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันอุบาทว์วันจม

วันพฤหัส ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 18:16 - 06:41 (17/2/2566)

แรม 11 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 06:42 - 15:24

แรม 13 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 0กนกนารี 1

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 06:38 - 06:52

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี -2
ดิถีเรียงหมอน

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 06:52 - 06:36 (27/2/2566)

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -1กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 06:37 - 07:21

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันฟู

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 21:13 - 06:32 (7/3/2566)

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันฟู

วันพฤหัส ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 06:27 - 01:00 (17/3/2566)

แรม 10 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 01:00 - 06:25

แรม 10 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 06:26 - 23:34

แรม 11 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 4กนกนารี 1
ดิถี สิทธิโชค

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 06:21 - 14:39

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี -2
ดิถี สิทธิโชค

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 14:39 - 06:19 (26/3/2566)

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 3กนกนารี -2
ดิถี สิทธิโชค

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 06:15 - 06:13 (4/4/2566)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอน

วันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 06:14 - 06:46

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันอุบาทว์วันฟูดิถี สิทธิโชคสงฆ์ 14

วันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 06:46 - 06:12 (5/4/2566)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันอุบาทว์วันฟูดิถี สิทธิโชคสงฆ์ 14

วันพุธ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 06:13 - 08:47

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันธงชัย

วันพุธ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 10:23 - 06:07 (13/4/2566)

แรม 7 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันธงชัย

วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 06:03 - 22:41

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันธงชัย

วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 11:41 - 05:58 (1/5/2566)

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันจมดิถี สิทธิโชค

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 05:59 - 14:02

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถี มหาสิทธิโชค

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 14:02 - 05:57 (2/5/2566)

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 4กนกนารี 1
ดิถี มหาสิทธิโชค

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 05:58 - 16:07

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 0กนกนารี -1
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 18:27 - 05:54 (10/5/2566)

แรม 5 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 1กนกนารี -1

วันพฤหัส ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 05:55 - 15:47

แรม 7 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 1กนกนารี 0
ดิถี มหาสิทธิโชค

วันพฤหัส ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 06:36 - 05:52 (19/5/2566)

แรม 14 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 05:52 - 21:17

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี 0

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 21:17 - 05:51 (29/5/2566)

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี 0

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 05:52 - 23:28

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 4กนกนารี 1
วันจมดิถีเรียงหมอน

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 05:52 - 01:18 (7/6/2566)

แรม 3 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี -1

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 01:18 - 05:51

แรม 3 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 2กนกนารี -1

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 14:29 - 05:52 (15/6/2566)

แรม 11 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอธิบดี

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 05:53 - 14:02

แรม 13 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 05:55 - 05:54 (26/6/2566)

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 05:55 - 06:46

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 4กนกนารี 1

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 10:27 - 05:56 (4/7/2566)

แรม 1 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี 0

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 05:57 - 09:22

แรม 2 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันจม

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 09:22 - 05:57 (5/7/2566)

แรม 2 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 2กนกนารี -1
วันจม

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 22:23 - 05:59 (12/7/2566)

แรม 9 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 4กนกนารี 1
วันจมดิถี อำมฤคโชค

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 06:00 - 21:54

แรม 10 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอธิบดีดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 21:54 - 05:59 (13/7/2566)

แรม 10 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอธิบดีดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 06:00 - 21:49

แรม 11 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 4กนกนารี -1

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 09:16 - 06:01 (22/7/2566)

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันโลกาวินาศวันลอย

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 06:02 - 11:45

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันธงชัยดิถี อำมฤคโชค

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 11:45 - 06:02 (23/7/2566)

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันธงชัยดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 18:27 - 06:04 (31/7/2566)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันฟูดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 06:05 - 17:25

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี 0
สงฆ์ 14

วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 17:25 - 06:04 (1/8/2566)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -1กนกนารี 0
สงฆ์ 14

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 06:08 - 21:21

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันธงชัยวันลอย

วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 06:08 - 01:31 (28/8/2566)

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี 0
ดิถี สิทธิโชค

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 01:31 - 06:07

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถี สิทธิโชค

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 06:08 - 00:15 (29/8/2566)

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -1กนกนารี 0
วันฟูดิถี มหาสิทธิโชค

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 06:09 - 13:40

แรม 5 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 4กนกนารี 1

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 13:40 - 06:08 (6/9/2566)

แรม 5 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -2กนกนารี -2

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 06:09 - 13:23

แรม 6 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอธิบดีวันจม

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 23:40 - 06:08 (14/9/2566)

แรม 13 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันอธิบดีวันจม

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 06:09 - 04:37 (16/9/2566)

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันโลกาวินาศดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 22:20 - 06:08 (2/10/2566)

แรม 2 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันลอย

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 06:09 - 21:35

แรม 3 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 1กนกนารี -2
ดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 21:35 - 06:08 (3/10/2566)

แรม 3 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี -2
ดิถี อำมฤคโชค

วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 06:09 - 21:10

แรม 4 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันฟูดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 06:54 - 06:09 (12/10/2566)

แรม 12 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันอธิบดี

วันพฤหัส ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 06:10 - 09:22

แรม 13 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันจม

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 18:20 - 06:10 (21/10/2566)

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันจม

วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 06:12 - 16:24

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 06:14 - 05:02 (31/10/2566)

แรม 1 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันลอย

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 14:08 - 06:16 (8/11/2566)

แรม 9 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา -1กนกนารี -2
ดิถี อำมฤคโชค

วันพฤหัส ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 06:17 - 19:03

แรม 11 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา -1กนกนารี 0

วันพฤหัส ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 02:14 - 06:19

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 14:21 - 06:24 (26/11/2566)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันธงชัยวันจมดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 06:25 - 12:53

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 2กนกนารี -2

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 21:19 - 06:29 (5/12/2566)

แรม 7 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 3กนกนารี 1

วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 06:36 - 08:33

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันธงชัยดิถี สิทธิโชค

วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 21:25 - 06:39 (24/12/2566)

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันธงชัย