ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ 2565

วันพฤหัส ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 15:43 - 06:46 (14/1/2565)

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันลอย

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 06:38 - 06:47

แรม 3 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันลอย

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 06:48 - 06:47 (22/1/2565)

แรม 4 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 1กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 06:48 - 07:27

แรม 5 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันอุบาทว์วันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 07:48 - 06:47 (24/1/2565)

แรม 6 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันธงชัย

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 06:48 - 07:39

แรม 7 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันอธิบดีวันจม

วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 06:47 - 22:50

แรม 13 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัย

วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 21:21 - 06:46 (1/2/2565)

แรม 14 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันอธิบดีวันจมดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 06:45 - 01:16 (11/2/2565)

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา -2กนกนารี -2
ดิถี สิทธิโชค

วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:33 - 06:40 (20/2/2565)

แรม 3 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันอุบาทว์

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 06:37 - 06:58

แรม 11 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัยวันฟูดิถี สิทธิโชค

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 05:26 - 06:36

แรม 11 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 4กนกนารี 0
วันธงชัยวันฟูดิถี สิทธิโชค

วันพุธ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 06:31 - 06:30 (10/3/2565)

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันโลกาวินาศวันจมดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:37 - 06:25 (17/3/2565)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันโลกาวินาศวันจมสงฆ์ 14

วันพฤหัส ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 06:26 - 22:45

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี 1

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 23:17 - 06:24 (19/3/2565)

แรม 1 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 3กนกนารี 0
ดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 13:34 - 06:18 (28/3/2565)

แรม 10 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 4กนกนารี 0
วันธงชัยดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 06:14 - 11:53

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอธิบดีดิถี อำมฤคโชค

วันพุธ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565 06:13 - 15:47

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันโลกาวินาศ

วันพุธ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565 06:08 - 06:06 (14/4/2565)

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันโลกาวินาศ

วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2565 06:54 - 06:05 (16/4/2565)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 3กนกนารี 0
สงฆ์ 14

วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565 06:06 - 07:07

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันอุบาทว์ดิถี มหาสิทธิโชค

วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 06:02 - 20:15

แรม 8 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 4กนกนารี 0
วันลอยดิถี อำมฤคโชคดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:55 - 13:50

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัย

วันพฤหัส ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 14:35 - 05:53 (13/5/2565)

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันโลกาวินาศ

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:54 - 14:52

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี 0
วันฟูดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:53 - 07:27

แรม 5 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันฟู

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:51 - 05:52

แรม 5 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันฟู

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 01:43 - 05:51

แรม 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันฟู

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:52 - 02:51 (29/5/2565)

แรม 13 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 2กนกนารี -2

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 04:25 - 05:51

แรม 14 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันจมดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:59 - 05:51 (7/6/2565)

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันจมดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 05:53 - 15:37

แรม 2 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันลอย

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 05:53 - 12:28

แรม 4 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันฟูดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09:22 - 05:54 (25/6/2565)

แรม 10 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -1กนกนารี 1
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 05:55 - 10:21

แรม 11 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันฟู

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 05:56 - 13:42

แรม 13 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันจม

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 05:58 - 06:27

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันโลกาวินาศดิถี สิทธิโชค

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 06:00 - 23:42

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันธงชัย

วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 06:03 - 21:02

แรม 11 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันฟูดิถี สิทธิโชค

วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 10:48 - 06:04 (1/8/2565)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 0กนกนารี 0

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:06 - 07:52

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันธงชัยวันจมดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:17 - 04:45 (12/8/2565)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันโลกาวินาศสงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:08 - 19:51

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันลอย

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:02 - 06:07 (30/8/2565)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี 1
ดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 17:35 - 06:08 (6/9/2565)

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 14:29 - 06:08 (8/9/2565)

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -1กนกนารี 0
วันธงชัย

วันพฤหัส ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 06:09 - 12:53

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันโลกาวินาศวันจมดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 10:05 - 06:08 (17/9/2565)

แรม 6 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 1กนกนารี -2

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 01:31 - 06:08

แรม 13 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 1กนกนารี 0

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 06:09 - 03:15 (25/9/2565)

แรม 14 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 4กนกนารี -1
ดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 06:09 - 05:28 (27/9/2565)

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันลอย

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 01:41 - 06:08

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 2กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 06:09 - 21:00

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา -1กนกนารี 0
วันธงชัยวันฟูดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 06:10 - 16:30

แรม 2 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันธงชัยวันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันพฤหัส ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 17:32 - 06:09 (14/10/2565)

แรม 3 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 06:10 - 19:03

แรม 4 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันจมดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 08:49 - 06:11 (22/10/2565)

แรม 11 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันจมดิถี สิทธิโชค

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 12:08 - 06:11 (24/10/2565)

แรม 13 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 2กนกนารี 1

วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 09:50 - 06:13 (31/10/2565)

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 2กนกนารี 0

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 06:14 - 08:24

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา -2กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 23:46 - 06:16 (8/11/2565)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 1กนกนารี -2
สงฆ์ 14

วันพฤหัส ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 01:04 - 06:16

แรม 1 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันธงชัย

วันพฤหัส ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 06:17 - 02:28 (11/11/2565)

แรม 2 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันฟู

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 19:36 - 06:21 (20/11/2565)

แรม 11 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันจม

วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 18:02 - 06:24 (27/11/2565)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -1กนกนารี 1

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 14:58 - 06:25 (29/11/2565)

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 0กนกนารี -1
ดิถี สิทธิโชค

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 08:37 - 06:30 (8/12/2565)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันธงชัยสงฆ์ 14

วันพฤหัส ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 06:31 - 09:52

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 23:28 - 06:34 (15/12/2565)

แรม 6 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัย

วันพฤหัส ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 06:35 - 01:27 (16/12/2565)

แรม 7 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันโลกาวินาศดิถี มหาสิทธิโชค

วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 02:07 - 06:39

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 3กนกนารี -2
ดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 23:05 - 06:40 (26/12/2565)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 4กนกนารี 0