ฤกษ์โกนผมไฟ 2564

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 06:44 - 06:46

แรม 13 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา -2กนกนารี 0
วันจม

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 02:26 - 06:46

แรม 2 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 4กนกนารี -1

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 06:47 - 01:53 (1/2/2564)

แรม 3 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันอธิบดีวันฟู

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 20:05 - 06:40 (18/2/2564)

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอุบาทว์วันจม

วันพฤหัส ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 06:41 - 22:34

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันธงชัยดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 22:53 - 06:31 (8/3/2564)

แรม 9 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันอธิบดี

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 06:32 - 21:45

แรม 10 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี 0
วันฟูดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 06:26 - 05:45 (18/3/2564)

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอุบาทว์ดิถี มหาสิทธิโชค

วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:06 - 06:18 (27/3/2564)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 1กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 06:19 - 17:44

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 4กนกนารี -1
สงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 06:58 - 05:45 (5/4/2564)

แรม 7 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันอธิบดีวันลอย

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 01:55 - 06:01

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -2กนกนารี 1
เฉพาะเด็กผู้ชาย

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 06:02 - 01:39 (24/4/2564)

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันฟู

วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 15:04 - 05:57 (2/5/2564)

แรม 5 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันอุบาทว์ดิถี อำมฤคโชค

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 17:48 - 05:54 (11/5/2564)

แรม 14 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอธิบดีดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันพฤหัส ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 09:42 - 05:52 (21/5/2564)

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันลอยดิถี สิทธิโชค

วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 05:53 - 09:34

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี 0
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 05:52 - 21:56

แรม 3 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันอุบาทว์วันฟู

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 01:04 - 05:51

แรม 11 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -2กนกนารี -2
เฉพาะเด็กผู้ชายวันธงชัยดิถี สิทธิโชค

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 05:52 - 03:23 (8/6/2564)

แรม 12 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอธิบดีวันจมดิถี มหาสิทธิโชค

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 17:29 - 05:52 (17/6/2564)

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 07:21 - 05:54 (26/6/2564)

แรม 1 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันลอยดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 05:55 - 06:01

แรม 2 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันอุบาทว์

วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 08:28 - 05:57 (5/7/2564)

แรม 10 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันธงชัยวันฟูดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 15:27 - 06:02 (23/7/2564)

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 0กนกนารี -2
ดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 06:03 - 14:04

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันลอยสงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:05 - 17:56

แรม 8 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันธงชัยวันฟูดิถี อำมฤคโชคดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:08 - 22:10

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 0กนกนารี -2
เฉพาะเด็กผู้ชาย

วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:08 - 01:10 (29/8/2564)

แรม 5 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันอุบาทว์วันลอยดิถี อำมฤคโชค

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 06:09 - 06:13

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันจมดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 06:09 - 08:26

แรม 4 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันอุบาทว์ดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 06:09 - 00:35 (5/10/2564)

แรม 13 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันอธิบดี

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 06:10 - 14:17

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันฟูดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:50 - 06:11 (22/10/2564)

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 3กนกนารี 1

วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 06:12 - 15:45

แรม 1 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันจมดิถี อำมฤคโชค

วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 06:21 - 23:05

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันฟูสงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 06:26 - 16:03

แรม 9 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันธงชัย

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 06:35 - 06:24 (16/12/2564)

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 0กนกนารี 1
เฉพาะเด็กผู้ชายวันโลกาวินาศ

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 23:01 - 06:39 (25/12/2564)

แรม 5 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันฟู