ฤกษ์โกนผมไฟ 2565

วันพฤหัส ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 06:38 - 06:47

แรม 3 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันลอย

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 06:48 - 06:47 (22/1/2565)

แรม 4 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 1กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 06:48 - 07:27

แรม 5 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันอุบาทว์วันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 06:47 - 22:50

แรม 13 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัย

วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 06:37 - 06:58

แรม 11 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 2กนกนารี 0
เฉพาะเด็กผู้ชายวันธงชัยวันฟูดิถี สิทธิโชค

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:37 - 06:25 (17/3/2565)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันโลกาวินาศวันจมสงฆ์ 14

วันพฤหัส ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 06:26 - 22:45

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี 1

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 06:14 - 11:53

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอธิบดีดิถี อำมฤคโชค

วันพุธ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565 06:08 - 06:06 (14/4/2565)

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันโลกาวินาศ

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:55 - 13:50

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 2กนกนารี 0
เฉพาะเด็กผู้ชายวันธงชัย

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:53 - 07:27

แรม 5 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันฟู

วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 01:43 - 05:51

แรม 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันฟู

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:52 - 02:51 (29/5/2565)

แรม 13 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 2กนกนารี -2

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:59 - 05:51 (7/6/2565)

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันจมดิถีเรียงหมอน

วันพฤหัส ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 05:53 - 15:37

แรม 2 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันลอย

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09:22 - 05:54 (25/6/2565)

แรม 10 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -1กนกนารี 1
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 05:55 - 10:21

แรม 11 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 2กนกนารี -2
เฉพาะเด็กผู้ชายวันฟู

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 06:00 - 23:42

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันธงชัย

วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 10:48 - 06:04 (1/8/2565)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 0กนกนารี 0

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:06 - 07:52

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันธงชัยวันจมดิถีเรียงหมอน

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:08 - 19:51

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันลอย

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 17:35 - 06:08 (6/9/2565)

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 01:31 - 06:08

แรม 13 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 1กนกนารี 0

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 06:09 - 03:15 (25/9/2565)

แรม 14 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 4กนกนารี -1
ดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

วันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 01:41 - 06:08

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 2กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 06:10 - 16:30

แรม 2 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันธงชัยวันฟูดิถี อำมฤคโชค

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 08:49 - 06:11 (22/10/2565)

แรม 11 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 1กนกนารี 0
เฉพาะเด็กผู้ชายวันจมดิถี สิทธิโชค

วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 09:50 - 06:13 (31/10/2565)

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 2กนกนารี 0

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 06:14 - 08:24

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา -2กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 23:46 - 06:16 (8/11/2565)

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 1กนกนารี -2
สงฆ์ 14

วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 18:02 - 06:24 (27/11/2565)

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -1กนกนารี 1

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 23:28 - 06:34 (15/12/2565)

แรม 6 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัย

วันพฤหัส ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 06:35 - 01:27 (16/12/2565)

แรม 7 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันโลกาวินาศดิถี มหาสิทธิโชค

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 02:07 - 06:39

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 3กนกนารี -2
ดิถี อำมฤคโชค