ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
วันเสาร์
พระอาทิตย์ขึ้น 05:52 น.
25-5-2561 20:38 - 26-5-2561 5:51
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4
26-5-2561 5:52 - 26-5-2561 20:23
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
26-5-2561 20:23 - 27-5-2561 5:51
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
27-5-2561 5:52 - 27-5-2561 20:38
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
27-5-2561 20:38 - 28-5-2561 5:51
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
28-5-2561 5:52 - 28-5-2561 21:19
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1