ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ค้นหาฤกษ์
ดิถีเรียงหมอน 2564
ดิถีเรียงหมอน 2565
ดิถีเรียงหมอน 2566
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 05:54 น.
11-5-2564 20:07 - 12-5-2564 5:53
กฤติกา (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา -2
12-5-2564 5:54 - 12-5-2564 22:39
กฤติกา (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
12-5-2564 22:39 - 13-5-2564 5:53
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา -2
13-5-2564 5:54 - 14-5-2564 1:12
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1